Handels- og leveringsbetingelser

Disse betingelser gælder for websitet www.winetribe.dk, de abonnements- eller handelsservices, der tilbydes på websitet, og de produkter, der leveres i henhold til abonnementer og kunder. Læs venligst disse handelsbetingelser. Ved at bruge websitet eller ansøge om et Winetribe-abonnement via websitet, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem. Winetribe anbefaler, at du printer en kopi af disse vilkår.

Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at foretage ændringer eller opdateringer til disse servicevilkår.

1. Oplysninger om os

Wine Encounters Aps - CVR nr. 43 61 33 83

Nimbusparken 9, 2. 3, 2000 Frederiksberg, Danmark

E-mail: Hello@winetribe.dk

2. Bestilling og abonnement

Hos Winetribe kan du købe produkter med abonnement. Læs mere i betingelserne nedenfor.

2.1. Du kan kun handle hos Winetribe, hvis du er mindst 18 år. Du skal også være opmærksom på, at websitet kun leverer produkter til adresser i Danmark (dette gælder desværre ikke adresser på Grønland og Færøerne).

2.2. Når vi modtager din bestilling på vores hjemmeside, vil du modtage en kvittering på den e-mailadresse, du har opgivet i forbindelse med købet indeholdende informationer om din bestilling.

2.3. Et abonnement medfører, at du, hver anden måned, får leveret produkter til den adresse, du har angivet. Visse særlige abonnementer (f.eks. visse gaveservices) kan være begrænset til én levering, således at aftalen kun gælder for denne konkrete levering og automatisk ophører derefter. Winetribe produktet er sammensat af flere (typisk fem) forskellige vine i kolber af ca. 100 ml pr. vin, der leveres i en særlig pakke.

2.4. Vi forbeholder os ret til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

3. Priser

3.1. Med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl gælder de priser og fragtomkostninger, der til enhver tid er angivet på websitet. Alle priser på den danske hjemmeside er anført i DKK inklusiv danske afgifter, told og moms.

3.2. Prisen for et abonnement består normalt af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med din ansøgning om et Winetribe abonnement.

3.3. Priser og forsendelsesomkostninger kan ændres til enhver tid.

3.4 Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit Winetribe-abonnement, med mindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 20 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, meddeler Winetribe, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (Winetribe-abonnementet vil herved omgående ophøre).

4. Betaling

4.0. Ved køb af en varer, der ikke er tegnet som et abonnement, trækkes beløbet for varerne først, når varerne sendes fra vores lager. Samtidig med dette sender vi dig en e-mail indeholdende tracking-information.

4.1. Ved indgåelse af dit Winetribe-abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges.

4.2. Den første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med din ansøgning om abonnement, og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales normalt sidste hverdag i måneden forinden. Hvis din ansøgning om Winetribe abonnement ikke imødekommes (jf. punkt 2.4), vil der ikke blive betalt noget gebyr. OBS: Tilmelder du dig inden måneds udsendelse, vil du først blive trukket for foregående måneds Winetribe produkter (såfremt denne ikke er udsolgt) og derefter den aktuelle måneds Winetribe. Der vil gå ca. en uge mellem betalingerne.

4.3. Betaling skal ske med kredit- eller betalingskort (Dankort, eDankort). Du accepterer, at vi kan opkræve periodemæssige abonnementsgebyrer fra dit kredit- eller betalingskort uden yderligere godkendelse, indtil du ændrer din betaling via din konto på websitet, eller ved at du sender en e-mail til hello@winetribe.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brugt på at ændre betalingen).

4.4. Betaling kan også ske med et af Winetribe udstedt gavekort eller vouchers (under iagttagelse af de betingelser, der fremgår af den pågældende voucher eller gavekort).

4.5. Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.6. Skal du ændre (herunder slette eller forny) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via din konto på websitet, eller ved at du sender en e-mail til hello@winetribe.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for at ændre betalingen).

4.7. Vi gør opmærksom på, at tilbud og rabatter ikke kan kombineres med eksisterende rabatter, nedsatte varer eller priskampagner.

5. Leveringstid

5.0 Vi leverer i hele Danmark, og vi benytter forskellige kurérløsninger afhængigt af destinationen. Vi bestræber os på at afsende ordren inden for 48 timer, og i Danmark har vi en typisk leveringstid på 2-3 arbejdsdage. En mere præcis leveringstid vil blive angivet i den meddelelse, du modtager, når Winetribe produktet er blevet eller vil blive sendt til dig.

5.1. Efter indgåelse af et abonnement, vil du modtage Winetribe produkter hver anden måned. Afhængig af hvornår i en kalendermåned du har tegnet et Winetribe abonnement, vil de første Winetribe produkter blive leveret i løbet af samme måned eller næste måned.

5.2. Hvis et Winetribe produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til ikke at levere det pågældende Winetribe produkt i den aktuelle kalendermåned. For abonnenter vil der ikke blive betalt noget abonnementsgebyr for den pågældende måned, og for andre, vil betaling ikke blive hævet eller blive tilbagebetalt.

6. Opsigelse og automatisk fornyelse

6.1. Du og Winetribe kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den til enhver tid gældende abonnementsperiode.

7. Fortrydelsesret

7.1. Såfremt du er en forbruger, kan du lovligt ombestemme dig inden for 14 dage ("fortrydelsesfrist") fra den dag du modtager et Winetribe produkt. Denne fortrydelsesfrist skal altid omfatte mindst syv arbejdsdage.

7.2. Du kan kun udøve din fortrydelsesret, hvis Winetribe produkterne i al væsentlighed er uændret. Dette gælder ikke, hvis Winetribe produktet er blevet beskadiget eller ændret på grund af en handling, der har været nødvendig for at undersøge produktet, eller på grund af en omstændighed, der ikke kan henføres til dig.

7.3. Du udøver din fortrydelsesret ved at kontakte os inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvorefter vi fremsender et returlabel, samt ved at returnere Winetribe produktet til os ved brug af fremsendte returlabel. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til hello@winetribe.dk

7.4. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Winetribe, hvad du har betalt for Winetribe produktet i overensstemmelse med vores returpolitik (jf. punkt 9 nedenfor).

7.5. Oplysninger om dine lovbestemte fortrydelsesret er også anført i vores meddelelse om, at et Winetribe produkt er blevet eller vil blive sendt til dig.

8. Klager

8.1. Fra den 15. februar 2016 får alle forbrugere i EU desuden en ny fælles europæisk klageportal, der giver mulighed for at klage direkte til virksomheder i andre EU-lande. Hensigten med den europæiske klageportal er at gøre det nemmere for både forbrugere og netbutikker at håndtere klagesager på tværs af grænserne. Denne mulighed skal du naturligvis også have. Du kan finde link til klageportalen her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi håber dog, at du vil tage eventuelle Dyst modinger direkte med os. Det er hurtigere for dig, og vi er klar ved telefonerne og tasterne og vil meget gerne hjælpe.

9. Returpolitik

9.1. Hvis du returnerer et Winetribe produkt til os, efter du har udøvet din fortrydelsesret (se punkt 7 ovenfor), vil vi gennemføre tilbagebetaling hurtigt, og senest 14 dage fra den dato, vi har modtaget Winetribe produktet retur. Vi vil således tilbagebetale Winetribe produktets pris. Vi bærer omkostningerne ved at returnere Winetribe produktet til os (jf. punkt 7.3 ovenfor).

9.2. Hvis du returnerer et Winetribe produkt til os af andre grunde (f.eks. fordi du tror, at Winetribe produktet er defekt), vil vi undersøge det returnerede Winetribe produkt og give dig besked via e-mail inden for en rimelig tid vedrørende din tilbagebetaling. Vi udfører normalt tilbagebetaling snarest muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog information om, at købet ønskes annulleret. Vi vil således tilbagebetale Winetribe produktets pris og eventuelle rimelige udgifter, du har haft, ved at returnere Winetribe produktet til os.

9.2.1. Som udgangspunkt vil vi tilbagebetale penge til dig med samme betalingsmetode, som du brugte til at gennemføre betaling til os.

10. Ansvar

10.1. Hvis du er en forbruger reguleres vores ansvar for de leverede Winetribe produkter af kapitlet vedrørende Forbrugerkøb i den danske købelov (LBKG 2003-03-28 nr 237). I øvrige tilfælde er vi kun ansvarlig for brud på disse vilkår, og kun for et samlet beløb svarende til dit årlige abonnementsgebyr, med mindre der foreligger tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Disse begrænsninger gælder alene såfremt de er i overensstemmelse med gældende dansk lov.

11. Force Majeure

11.1. Winetribe er ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​vores forpligtelser i henhold til et abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

11.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter i særdeleshed (uden begrænsning) følgende:

11.2.1. Strejker, lockout eller andre faglige aktioner;

11.2.2. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel eller forberedelse til krig;

11.2.3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer;

11.2.4. Umulighed af brug af jernbaner, skibsfart, fly, biltransport eller anden form for offentlig eller privat transport; og

1.2.5. Umulighed af brug af offentlige eller private telenet.

11.3. Vores ydelser i henhold til ethvert abonnement anses for at være suspenderet for den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. Winetribe vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe force majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til abonnement kan gennemføres til trods for force majeure hændelsen.

12. Tredjeparts websteder

12.1. Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af ​​vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

13. Meddelelser

13.1. Meddelelser til os, skal sendes til hello@winetribe.dk. Meddelelser til dig sendes til den e-mailadresse, du har angivet på websitet.

14. Intellektuel ejendomsret

14.1. Winetribe eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til websitet og alle materialer lagt ud på websitet. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

14.2. Du kan til personlig brug udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på websitet. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

14.3. Ved tegning af et abonnement, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om Winetribe, Winetribe produkter og/eller abonnementer, som du har anført på websitet, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores website, på sociale medier og ved anden markedsføring.

15. Tilføjelser og ændringer

15.1. Vi kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet Winetribe-abonnement, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, informerer os om, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil dit abonnementet vil straks ophøre).

16. Overdragelses af rettigheder og pligter

16.1. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet uden vores forudgående skriftlige samtykke. Winetribe kan til enhver tid i din abonnementsperiode overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet.

17. Lovvalg og tvister

17.1. Disse vilkår og dit abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit abonnement, skal afgøres ved de danske civile domstole.

18. Gavekort

18.1. Køber af gavekortet har to ugers returret, hvor pengene kan tilbageføres. Pengene kan kun tilbageføres, såfremt gavekortet ikke er blevet indløst af modtageren.

18.2. Modtageren af gavekortet kan ikke få gavekortets værdi udbetalt.

18.3. Når gavekortet indløses, har modtager muligheden for at vælge mellem at modtage den aktuelle boks hurtigst muligt eller at få den første boks ved næste boks-udsendelse (3. eller 4. uge i hver måned).

19. Mærkning af vinen

19.1. For at muliggøre blindsmagning, så accepterer du, når du handler på Winetribe, at noget af det information, som findes på flaskerne skjules med en mærkat (herunder, men ikke udelukkende land, præcise alkoholprocent, importør mm.), så det derved ikke er direkte synligt på flaskerne.